Groendaksystemen

Groendaken

Groendaken zorgen voor heel wat voordelen zowel voor het milieu als voor de bouwheer. Groendaken zijn mooi en zorgen voor meer groen in de stad. Ze werken water- en luchtzuiverend en hebben een positief effect op het milieu. Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking en heeft een isolerende functie. Groendaken zorgen voor een gezondere, aangenamere leefomgeving!

Een belangrijke eerste voorwaarde voor het plaatsen van een groendak is een wortelvaste en waterdichte dakafdichting. Als basis voor uw groendak kiest u het best voor een dakbedekkking uit EPDM-rubber. Er zijn diverse wortelvaste types op de markt. Indien de dakbedekking niet wortelvast is, kan een wortelwerende folie (PE van ≥ 0,4 mm) bovenop de afdichting geplaatst worden.

De meeste standaard dakconstructies voldoen aan de voorwaarden om een licht groendak aan te brengen zonder de draagstructuur te moeten aanpassen. Het FlorDepot-groendaksysteem op basis van sedumgraskruiden weegt 55 kg per m². Dit is een nat en verzadigd gewicht. De meeste uitbouwen zoals bijkeuken, keuken, carports, schuren enzovoort kunnen een extra permanent gewicht van 53 kg/m² aan. VM Building Solutions adviseert de draagstructuur te laten nakijken door een bouwkundige.

groendaken Flordepot

groendaken Optigroen

groendaken Instant Sedum

VM Building Solutions verdeelt 3 groendaksystemen:

  • Flordepot kan aangewend worden voor daken met een helling tussen 1 en 15 graden. De extensieve dakbedekking van FlorDepot is eenvoudig te realiseren en voordelig. Zo kunnen bijvoorbeeld fabrieksgebouwen en winkelcentra, maar ook woonhuizen en garages tegen relatief lage kosten worden begroend. Dankzij zijn geringe gewicht en ongecompliceerde legsysteem is deze extensieve begroeiing niet alleen geschikt voor nieuwe daken. Maar ook voor oudere gebouwen of huizen.
  • Optigroen heeft zich gespecialiseerd in alle soorten dakbegroeiing en behoort tot één van de marktleiders in de dakbegroeiingsbranche. Het Optigroen-samenwerkingsverband begroeit jaarlijks ongeveer 2 miljoen vierkante meter dakoppervlak in diverse variaties.
  • InstantSedum trays bestaan uit  een modulair kliksysteem. De Instant Sedum tray begroeid met 8 - 10 soorten sedum wordt opgekweekt in een speciaal ontwikkeld mineraal substraat. Door gebruik te maken van een mineraal substraat kan een lange levensduur van het groendak gewaarborgd worden. De trays kunnen eenvoudig aan elkaar geklikt worden, en zijn eenvoudig herplaatsbaar.

 

Flordepot

Optigroen

Instant Sedum

Type groendak

Extensief groendak

Van lichtgewicht dak tot volwaardige daktuinen

Extensief groendak

Onderhoud van uw groendak

Een sedumdak vraagt een beperkt onderhoud

Een intensief groendak vraagt intensief onderhoud (zoals een tuin, vandaar de naam ‘daktuin’)

Een sedumdak vraagt een beperkt onderhoud

Wat is de gebruiksdoelstelling van uw groendak?

niet toegankelijk, enkel voor onderhoud

toegankelijk

niet toegankelijk, enkel voor onderhoud

Hellingsgraad van het dak

tussen 1° en 15°

tussen 1° en 45°

tussen 1° en 15°

Toegelaten belasting op het dak? Gewicht nat en verzadigd

55 kg/m²

Lichtgewicht dak: 50 kg/m²

Extensief: 110-130 kg/m²

Intensief: 320 – 1300 kg/m²

72 kg/m²

Dakconstructie

Standaard bouwtechnische vereisten, maar controleer de draagkracht van uw constructie.

Hoe dikker de opbouw en hoe zwaarder de beplanting, hoe hoger de structurele vereisten van de constructie.

Standaard bouwtechnische vereisten, maar controleer de draagkracht van uw constructie.

Minimum bouwhoogte groendaksysteem

7,5 cm

Lichtgewicht dak: 5 cm

Extensief: 8 – 25 cm

Intensief: 26 – 100 cm

8 cm

Bedekkingsgraad

70% na 1 jaar

Onmiddellijk resultaat of 70% na 1 jaar?

Onmiddellijk resultaat

Waterbergend vermogen

30 l/m²

Lichtgewicht dak: 18 l/m²

Extensief: 25 l/m²

Intensief: max. 320 l/m²

25 l/m²

Type begroening

Beperkte vegetatiekeuze (sedums)

Uitgebreide keuze vegetatie

Beperkte vegetatiekeuze (8 à 10 soorten sedums)


Flordepot Instant Sedum Optigroen