Groendaken

Groendak

Wat is een groendak?

Groendaken zijn daken waarvan het platte of hellende deel hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Ze bestaan al sinds mensenheugenis; denk maar aan de beroemde hangende tuinen van Babylon (zesde eeuw vóór Christus). De eerste groendaken in Europa werden gecreëerd in Scandinavië: graszoden werden op teelaarde aangebracht en als dakbedekking toegepast. In de jaren 1960 werden groendaken in onder andere Duitsland herontdekt als een interessante optie om de natuur in de stad te introduceren. Sindsdien is er al veel onderzoek gedaan en zijn groendaken in opmars.

Men onderscheidt men twee types van groendaken.

  • Intensieve groendaken of daktuinen zijn vergelijkbaar met gewone tuinen. Ze bestaan uit grassen, struiken en eventueel ook bomen. Zelfs dakterrassen en waterpartijen (zoals vijvers) zijn mogelijk, alsook echte (dak)parken. Zulke groendaken vergen veel onderhoud en vormen een sterke belasting zodat een aangepaste dakconstructie noodzakelijk is.
  • Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn voornamelijk begroeid met vetplanten (sedum) en kruiden. Deze daken vergen dan ook weinig onderhoud en behoeven geen aangepaste dakconstructie. Er is uiteraard een breed spectrum aan varianten te bedenken en te realiseren die niet zuiver tot deze tweedeling te herleiden zijn. De mogelijkheden zijn legio, maar heel veel is afhankelijk van het type en de sterkte van de dakconstructie.

Groendak

Waarom een groendak?

In stedelijke gebieden heeft de natuur moeten plaatsmaken voor bakstenen en beton. Er is heel wat natuur verloren gegaan door de stijgende verstedelijking. Met groendaken kleurt VM Building Solutions de stad opnieuw groen: groendaken zorgen voor een duurzame, groene leefomgeving voor mens en dier.

Platte daken zijn vaak vergeten, en niet-benutte ruimtes in de stad. Groendaken vullen deze levenloze daken opnieuw in en verruimen de bestaande leefoppervlakte. Groendaken zijn moderne, innovatieve oases waar u ten volle kunt genieten van rust en natuur middenin een verstedelijkte omgeving.

Voordelen van groendaken

Groendaken zorgen voor heel wat voordelen zowel voor het milieu als voor de bouwheer. Groendaken zijn mooi en zorgen voor meer groen in de stad. Ze werken luchtzuiverend en hebben een positief effect op het milieu. Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking en heeft een warmteregulerende functie. Groendaken zorgen voor een gezondere, aangenamere leefomgeving!

milieu
Verhoogt de levensduur van het dak

Een groendak verhoogt de levensduur van de dakbedekking. De dakhuid wordt beschermd tegen de invloeden van direct zonlicht en de regen of hagel, verkleint temperatuurschommelingen van het dak en beschermt tegen externe beschadiging.

lucht
Gezondere, propere lucht

Groendaken werken luchtzuiverend. In de stad, waar veel uitlaatgassen zijn, is een groendak zeer bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en vermindering van de fijnstof in de lucht. Fijnstofdeeltjes worden minder snel de lucht in gestuurd. Resultaat: een verlaging van de smog en een gezondere leefomgeving. Door het plaatsen van een groendak levert u een bijdrage aan het verminderen van CO2 in de lucht omdat de plantjes de CO2 absorberen.

biodiversiteit
Verbetert de biodiversiteit

Een groendak ziet er mooi uit (bloemen, geuren en kleuren) en verbetert de biodiversiteit, een groendak kan bijdragen tot de verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. Een sedumdak is de voedselvoorziening voor nuttige insecten. Sedum is een drachtplant voor bijen en vlinders: sedum biedt nectar en stuifmeel.

Door de keuze voor de juiste hoeveelheid substraat en een grote variëteit aan planten, wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

waterkwaliteit
Waterbeheer en verbetering van de waterkwaliteit

Groendaken slaan regenwater op in planten en substraat en laten het terugkeren in de atmosfeer door verdamping. Dit zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel, waardoor het overstromingsgevaar en de belasting van de waterzuiveringsinstallaties vermindert. Daarenboven vertraagt de afvoer van water bij regenbuien want er ontstaat een buffereffect: wanneer de regen op het groendak valt, wordt het in de verschillende lagen van het groendak opgeslagen zodat het water pas in een later stadium de afvoer bereikt en zo de regenwaterafvoersystemen ontlast.

groendak
Warmteregulerend en geluidsabsorberend

Een groendak werkt energiebesparend: het bezit immers een uitstekende, warmteregulerende functie, waardoor uw woonst of werkruimte in de winter minder warmte verliest en in de zomer koeler blijft. De warmteregulerende werking van een groendak in de winter is afhankelijk van de mate van vochtigheid van de verschillende opbouwlagen. In de zomer is de warmteregulatie optimaal, omdat de lagen droog zijn en hierdoor ook de warmte goed weerkaatst. Een groen dak heeft een extra geluids-absorberend vermogen. Niet alleen het lawaai van neerslag (zoals hagel) vermindert, maar ook omgevingsgeluiden (bijvoorbeeld van vliegtuigen) worden gedempt.

VM Building Solutions groendaksystemen

Een belangrijke eerste voorwaarde voor het plaatsen van een groendak is een wortelvaste en waterdichte dakafdichting. Als basis voor uw groendak kiest u het best voor een dakbedekkking uit EPDM-rubber. Indien de dakbedekking niet wortelvast is, kan een wortelwerende folie (PE van ≥ 0,4 mm) bovenop de afdichting geplaatst worden.

De meeste standaard dakconstructies voldoen aan de voorwaarden om een licht groendak aan te brengen zonder de draagstructuur te moeten aanpassen. Het FlorDepot-groendaksysteem op basis van sedumgraskruiden weegt minimum 55 kg per m². Dit is een nat en verzadigd gewicht. De meeste uitbouwen zoals bijkeuken, keuken, carports, schuren enzovoort kunnen een extra permanent gewicht van 53 kg/m² aan. VM Building Solutions adviseert de draagstructuur te laten nakijken door een bouwkundige.
VM Building Solutions verdeelt 2 groendaksystemen: FlorDepot en Instant Sedum.


Flordepot Instant Sedum